اخبار تامین مالی جمعی

پلتفرم تامین مالی جمعی InRento در لیتوانی 15 میلیون یورو سرمایه جذب کرد

پلتفرم تامین مالی جمعی «InRento» در لیتوانی 15 میلیون یورو سرمایه جذب کرد.

ارزیابی دقیق پروژه InRento، با تمرکز بر جریان اجاره، شهرت مالک پروژه و نقدینگی دارایی، رضایت سرمایه‌گذاران و کیفیت خدمات بهینه را تضمین می‌کند.

پلتفرم تامین مالی جمعی «InRento» در لیتوانی 15 میلیون یورو سرمایه جذب کرد. بیشتر بخوانید »

شورای آکسفوردشایر طرح تامین مالی جمعی را برای ایده‌های جامعه راه‌اندازی می‌کند

شورای آکسفوردشایر طرح تامین مالی جمعی را برای ایده‌های جامعه راه‌اندازی می‌کند

این شورا ابتکار سرمایه‌گذاری دیجیتالی را آغاز کرده است تا به ساکنان ایده‌ای روشن برای بهبود فرصت‌های جامعه خود دهد.

شورای آکسفوردشایر طرح تامین مالی جمعی را برای ایده‌های جامعه راه‌اندازی می‌کند بیشتر بخوانید »

افزایش شفافیت و اطلاع رسانی کلید توسعه تامین مالی جمعی در ایران

افزایش شفافیت و اطلاع رسانی کلید توسعه تامین مالی جمعی در ایران

فاطمه سرکاری مدیر عامل سبد‌گردان توسعه فیروزه به پتانسیل بالای این بازار برای حمایت از پروژه‌ها با جذب سرمایه‌گذاران بیشتر از طریق افزایش شفافیت و اطلاع رسانی اشاره نمود.

افزایش شفافیت و اطلاع رسانی کلید توسعه تامین مالی جمعی در ایران بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا